Czcionka:

Projekt BUSBUS finansowany ze środków UE

Zapytania ofertowe

Aktualne

18.03.2021 Wyposażenie biurowe

Szanowni Państwo,

Busbus sp. z o. o. zaprasza do składania oferty dostawy wyposażenia biurowego dla Busbus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z realizacją projektu „BUSBUS – Metawyszukiwarka autobusów na wynajem online” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Formularz oferty i szczegóły przedmiotu dostawy znajdują się w poniżej.

Termin składania ofert: 25.03.2021 – liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: kontakt@busbus.pl

FORMULARZ OFERTY
SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTU DOSTAWY

29.03.2021 OTWARCIE OFERT

29.03.2021 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Archiwalne